มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐมอลโดวา

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 5,496 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 6,878 0 42,651
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 52,554 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 558 0 141
40 ยางและของทำด้วยยาง 68,028 71,619 90,758
42 เครื่องหนัง 950,154 1,225,517 634,790
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 15,495 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 191 852 153
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 107,784 408,014 708,444
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 115,665 802,415 505,619
64 รองเท้า 0 7,520 845
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 8,736 22,440
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,925,031 908,992 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 1,287 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 115 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 14,019 6,096 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,176,893 1,849,158 3,304,718
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 339,868 187,856 140,534
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 24,780 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 2,314
รวม 7,803,394 5,478,177 5,453,407
หน่วย : บาท