มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 107,257 160,912 273,275
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 0 10,697
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 318,867,848 548,929,040 519,733,901
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 76,639 0 23,883
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 1,167,885 0 3,758,228
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 185,529 233,456 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 74,436
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 10,918,847 5,700,963 13,224,475
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 365,769 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,645,299 1,902,840 367,024
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 115,101,013 69,632,055 181,608,799
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 12,762,510 6,730,344 12,605,306
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 13,232,809 11,446,890 8,697,664
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 7,236,890 5,738,967 6,225,550
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,774,588 739,236 2,374,514
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 3,318,833 1,927,925 1,489,705
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 132,536,372 104,934,241 105,106,947
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 25,349,783 17,896,601 26,790,444
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 84,225,021 73,965,720 85,455,621
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 21,250,679 13,811,369 29,431,172
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 154,209,725 164,432,514 123,552,161
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 56,850,889 38,847,491 159,258,449
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 35,871,354 16,288,255 22,216,611
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 6,137,016 8,266,921 2,716,828
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 699,335,176 2,322,626,445 853,210,840
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 482,204,128 428,204,073 375,637,220
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 871,266,465 598,443,016 438,159,244
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 257,625,886 368,905,878 207,314,806
31 ปุ๋ย 402,913,286 673,377,539 349,434,077
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 201,712,065 200,971,689 163,482,418
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 480,512,445 443,896,840 442,491,937
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 98,115,955 88,748,137 114,099,003
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 46,313,433 28,332,919 29,075,315
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 64,701,382 6,202,950
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 127,943 15,642,669 7,722,311
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 310,406,454 379,691,138 278,986,484
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,018,489,132 2,005,220,603 1,728,532,061
40 ยางและของทำด้วยยาง 839,106,360 862,468,330 845,613,646
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 13,828,994 23,799,292 17,801,960
42 เครื่องหนัง 33,201,131 44,179,116 47,782,099
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 134,268 590,145 519,868
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 491 0 13,075
47 เยื่อไม้ 28,240,606 14,382,980 7,706,881
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 263,118,611 274,361,179 244,595,179
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 10,673,250 18,165,085 14,472,908
50 ไหม 0 1,896,890 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,825,734 2,134,343 3,494,473
52 ฝ้าย 1,661,874 2,706,681 2,939,829
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 83,841
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 35,767,987 46,919,255 57,600,078
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 54,933,732 57,802,882 54,637,108
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 17,375,142 36,248,881 27,400,976
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 6,840,026 3,163,221 326,383
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 8,018,091 5,698,138 5,652,390
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 41,082,066 40,654,310 29,713,381
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 15,689,327 20,592,886 17,862,496
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 23,283,918 26,161,849 24,545,291
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,641,923 6,755,371 6,782,292
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 31,039,316 35,421,018 40,384,425
64 รองเท้า 9,384,767 4,474,646 6,541,151
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,949,953 2,259,569 3,130,989
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 159,206 24,251 68,389
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 13,834 1,214,124 18,058
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 32,028,598 29,415,740 56,446,637
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 15,557,721 19,552,269 14,770,635
70 แก้วและเครื่องแก้ว 25,258,170 14,629,265 22,516,256
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 95,366,264 105,401,391 731,579,755
72 เหล็กและเหล็กกล้า 4,256,574,963 3,512,701,038 4,545,917,921
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 392,572,635 606,654,090 479,098,402
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 427,403,576 314,331,812 285,134,659
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 3,061,229 2,415,708 607
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 242,636,590 296,934,327 269,454,770
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 60,552,773 62,084,169 21,437,935
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 186,689,624 199,159,500 160,976,786
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 14,145,804 12,204,996 12,891,619
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 3,679,337 211,172 1,873,636
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 145,757,274 119,206,605 91,641,403
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 74,776,819 59,203,473 50,497,929
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,589,150,454 1,591,404,177 1,502,433,104
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,552,057,508 7,225,552,110 6,195,756,505
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,319,685 299,029 10,576,034
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 590,812,671 606,732,739 428,955,093
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 857,850 79,637,893 2,120,247
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 396,656,846 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 366,413,483 424,467,895 398,347,723
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,566,311 1,273,134 3,183,019
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 3,069,049 2,136,230 969,905
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 59,896,686 0 1,764,152
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 20,649,891 23,181,464 30,242,851
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 12,595,413 6,282,040 6,232,939
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 21,128,495 17,486,976 15,408,876
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 6,000 40,348 116,874
รวม 23,908,061,480 25,575,387,869 23,099,377,794
หน่วย : บาท