มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ญี่ปุ่น

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 15,000 15,877 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 64,780,407 38,217,596 76,710,877
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 289,263,294 574,763,786 766,134,251
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 6,744,466 3,093,553 3,016,034
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 398,029 409,389 37,242
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 298,080 14,842 46,783
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 29,374,554 14,663,333 13,654,611
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 25,266,832 17,222,023 13,250,044
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 16,391,817 22,224,190 12,873,403
10 ธัญพืช 9,072,557 5,742,618 9,075,998
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 36,701,005 22,299,076 20,611,580
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,533,203 3,706,612 1,436,983
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 8,191,329 10,129,005 6,054,959
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 36,826 36,968 33,714
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 15,032,232 10,083,080 17,447,204
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 46,233,653 44,946,285 31,717,279
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 11,374,612 19,886,625 15,007,413
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 10,769,725 6,385,187 9,207,375
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 63,114,272 60,252,866 49,596,481
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 17,423,777 17,329,046 20,751,204
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 149,746,434 147,870,706 113,994,385
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 46,469,101 25,199,537 25,418,058
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 6,727,680 11,777,554 9,990,775
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 4,325 7,368 4,936
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 34,642,271 37,338,445 33,755,005
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 29,789,190 1,708,253 50,326,914
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 272,992,003 303,744,024 237,196,658
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 546,084,516 493,443,352 513,832,146
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 951,170,596 821,813,924 788,643,844
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 465,575,833 547,420,076 454,018,962
31 ปุ๋ย 1,056,924 2,912,469 336,362
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 904,532,443 801,955,522 960,909,222
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 344,037,754 346,152,795 372,770,239
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 428,820,168 420,993,122 477,185,224
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 99,100,608 70,285,435 73,470,864
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 5,112,805 12,797,201 8,517,588
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 188,094,294 161,676,642 177,584,244
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,794,010,687 1,932,484,677 2,623,200,676
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,574,420,085 4,101,483,058 4,176,027,585
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,893,985,480 1,845,794,904 1,840,682,995
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 107,934,018 87,755,842 101,915,933
42 เครื่องหนัง 29,994,577 30,939,041 45,221,923
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 445,205 334,493 493,978
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 11,562,438 4,651,445 6,634,934
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 533,634 250,120 1,028,561
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 3,657 774,287
47 เยื่อไม้ 100,728,753 65,647,925 55,031,675
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 567,216,328 586,605,944 541,321,872
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 61,419,296 64,280,816 44,728,980
50 ไหม 1,884 320 6,538
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 118,530 1,058,030 1,430,391
52 ฝ้าย 28,333,957 27,854,138 28,065,679
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 538,740 466,119 843,742
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 346,603,004 265,511,810 319,621,427
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 156,836,461 73,563,373 76,405,748
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 173,657,708 153,070,180 172,161,412
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 10,343,173 9,065,906 12,113,524
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 33,037,722 32,259,969 33,402,173
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 146,720,657 138,053,183 140,295,755
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 62,071,011 55,864,606 40,411,837
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 32,849,750 36,755,505 22,717,361
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 90,293,637 71,313,401 35,240,653
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 69,543,997 58,949,771 64,350,683
64 รองเท้า 12,207,220 12,542,886 16,579,372
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 4,958,142 6,694,524 5,895,935
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 1,168,873 922,759 1,042,899
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 4,901,764 106,702 3,127,874
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 210,931,511 159,014,297 185,330,117
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 383,484,553 354,889,057 362,466,648
70 แก้วและเครื่องแก้ว 712,989,204 611,845,029 591,165,786
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,379,088,873 902,990,946 4,380,233,188
72 เหล็กและเหล็กกล้า 13,002,003,365 13,259,628,473 11,463,924,992
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,103,623,066 3,581,675,892 3,810,284,171
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 4,350,047,708 4,096,525,303 3,396,405,016
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 102,246,884 114,475,031 105,880,526
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 602,359,401 538,702,403 542,684,676
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 34,731,417 16,225,786 43,870,546
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 349,195,937 177,682,668 209,511,566
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 34,623,317 17,678,680 44,655,526
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 73,336,642 83,211,682 93,336,428
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 849,364,010 828,508,529 836,133,659
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 224,280,026 211,389,313 223,744,812
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 16,248,070,630 14,880,450,433 14,665,619,150
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 20,095,309,743 18,197,208,714 17,923,119,049
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 823,875 8,959,244 1,073,885
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 11,921,093,534 10,067,844,211 10,275,340,910
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 7,312,992 12,008,077 4,122,072
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 12,705,457 6,512,545 9,102,831
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 5,100,257,205 4,595,073,967 4,738,241,565
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 247,808,891 211,784,561 217,455,890
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 18,060,539 14,727,827 21,793,268
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 17,249 7,300
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 206,756,731 167,569,491 182,088,123
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 84,204,541 89,699,752 103,107,102
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 134,244,104 137,316,830 129,503,692
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,119,747 78,224 826,923
รวม 96,935,483,249 88,086,497,700 90,336,424,680
หน่วย : บาท