มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จาเมกา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 64,357 98,442 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,342,741 69,490 144,301
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 784 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 425
47 เยื่อไม้ 760,694 772,432 2,206,873
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 852 425
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 426 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 852 2,249,922 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 7,604,140 9,869,660 20,909,946
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 5,220,572 6,005,411 9,178,994
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 4,943 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 27,172
รวม 14,999,083 19,066,635 32,468,136
หน่วย : บาท