มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิตาลี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 20,000 5,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 521,054 571,990 1,313,569
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 26,150,045 23,329,995 21,240,505
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 157,491 0 217,708
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 106 186,257 175,744
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 702,767 600,368 149,933
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,678,057 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 7,451,844 3,664,976 19,127,059
10 ธัญพืช 358,969 460,588 62,514
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 7,808,295 24,399,123 14,999,149
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,868,138 3,125,481 16,497,795
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 3,862,922 29,671,584 5,076,607
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 30,696,429 51,861,335 43,770,738
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,597,517 1,400,520 1,839,588
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 337,922 380,853 1,842,623
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 25,698,363 20,248,927 34,188,193
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 54,680,691 34,208,054 74,954,430
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 16,308,202 33,271,872 28,513,101
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 14,680,669 18,097,286 29,147,110
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 57,603,732 54,797,138 52,017,881
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 82,545,641 90,107,070 137,511,939
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 12,504,918 11,482,876 5,756,551
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 3,426 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,291,689 3,233,926 3,304,752
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 38,054,905 29,317,523 44,234,149
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 49,236,171 19,444,941 73,579,204
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 516,390,884 332,365,824 422,312,375
31 ปุ๋ย 2,691,636 0 3,209,263
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 38,336,072 37,436,209 55,717,157
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 157,754,067 117,558,997 138,349,917
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 24,104,404 38,230,611 49,023,501
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 3,290,928 26,938,996 34,158,635
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 41,515 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 1,259 201,595 348,409
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 76,066,757 115,239,922 107,747,441
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 181,198,661 192,026,427 261,468,179
40 ยางและของทำด้วยยาง 118,919,020 103,763,226 93,509,669
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 36,228,836 59,631,706 35,477,953
42 เครื่องหนัง 1,152,314,028 860,496,374 1,083,568,825
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 6,410,522 5,038,181 3,517,685
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 6,888,846 21,254,589 20,523,665
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 33,883 2,208 25,154
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 497,484 118,959 787,327
47 เยื่อไม้ 21,720,492 7,160,299 20,471,641
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 30,786,291 44,492,141 33,618,885
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 12,415,888 7,947,396 5,199,217
50 ไหม 314,183 410,436 1,097,348
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 14,596,121 31,752,222 60,388,732
52 ฝ้าย 16,455,136 6,652,490 12,077,553
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 9,380,906 7,488,914 13,590,472
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 9,572,142 12,671,188 23,391,812
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,444,438 8,019,989 2,664,187
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 3,023,837 3,795,644 4,528,440
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,923,534 576,930 737,170
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 6,620,526 3,747,147 10,465,615
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 16,625,495 12,187,878 16,002,809
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,347,358 17,304,094 14,834,549
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 173,337,225 183,332,914 157,859,375
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 280,344,174 268,976,092 275,539,889
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,720,648 4,815,935 10,637,618
64 รองเท้า 346,670,673 274,426,287 321,318,457
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 16,256,803 16,491,262 17,749,720
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 45,383 282,705 394,126
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 15,143 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 26,509,984 22,313,463 40,376,037
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 28,037,221 36,607,762 39,861,898
70 แก้วและเครื่องแก้ว 11,176,636 17,040,854 15,360,943
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 809,329,560 789,207,375 856,082,507
72 เหล็กและเหล็กกล้า 7,033,329 23,580,820 42,333,451
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 219,772,401 213,446,576 244,177,532
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 13,941,264 24,862,172 40,507,611
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 197,821 27,979 1,687,197
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 29,007,035 35,126,879 36,021,975
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 64,303
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 898,439 652,681 301,382
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 674,290 591,502 1,766,851
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 26,813,416 32,706,779 51,341,847
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 29,275,112 25,860,923 29,811,753
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 833,391,761 1,047,873,732 1,811,447,643
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 622,281,894 741,863,819 810,937,627
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 408 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 306,903,141 326,404,524 376,579,204
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 14,406,084 15,645,108 49,245,813
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 330,457,127 13,363,463 108,788,100
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 409,897,953 301,589,212 402,933,686
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 13,998,702 14,981,126 6,696,471
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 18,847 78,773 2,170,238
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 12,426,692 11,952,845 6,938,212
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 52,677,289 97,904,282 139,369,327
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 15,985,320 20,862,255 20,893,073
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 17,442,187 15,881,463 17,374,880
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 4,297 0 0
รวม 7,576,124,394 7,107,163,814 9,074,908,173
หน่วย : บาท