มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อินเดีย

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 5,957
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 558,201,966 367,832,579 486,205,489
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 5,932,463 8,341,932 4,349,456
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 179,097 276,690 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 213,146 3,367 25,166
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 18,078,796 5,236,031 5,022,595
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 82,491,034 62,680,793 89,486,279
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 632,868,318 640,575,440 590,386,712
10 ธัญพืช 167,184,671 27,313,148 8,291,444
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 104,011,916 80,346,765 67,697,763
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 112,432,921 173,363,590 85,927,615
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 46,485,658 33,935,292 39,692,918
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 57,083 683,562 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 115,950,038 77,158,314 45,910,645
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 2,053 598,730 9,105,129
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 568,203,894 295,826,691 26,009,590
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 21,761,098 118,702 21,212,960
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 10,182,235 11,161,604 9,177,934
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 125,985,506 164,297,676 156,957,666
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 17,339,118 11,193,248 17,955,165
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 12,578,356 7,172,065 4,520,651
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 347,271,357 885,091,808 276,047,290
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 53,280 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 147,936,678 79,233,065 72,691,102
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,516,195 1,585 107,972
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 47,803,566 46,861,290 40,848,258
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 274,093,079 255,452,269 189,218,645
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 998,157,109 868,911,377 712,161,686
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 550,760,124 549,678,528 662,170,358
31 ปุ๋ย 177,381 1,935,026 306,503
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 333,161,584 242,741,267 222,961,394
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 86,779,857 71,706,372 67,236,430
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 75,575,331 75,450,974 56,088,850
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 11,090,504 14,941,972 13,758,884
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 28,894,445 30,073,888 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 152 291
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 385,803,610 287,237,297 255,488,920
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 418,689,126 346,723,661 248,160,080
40 ยางและของทำด้วยยาง 216,160,948 183,401,203 175,012,688
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 34,363,279 21,897,918 25,881,774
42 เครื่องหนัง 11,012,619 22,381,174 11,133,507
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 181 127,633 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 7,319,179 13,457,020 7,024,421
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 936,316 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 81,275 766,926 84,240
47 เยื่อไม้ 290,961 1,106,720 644,022
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 51,941,577 25,542,786 45,342,893
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,665,271 1,845,505 1,538,485
50 ไหม 169,872 236,982 268,216
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 98,555 893
52 ฝ้าย 276,724,137 243,209,229 181,545,633
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 7,590,461 3,731,993 2,684,198
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 52,490,353 48,047,988 55,090,356
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 13,684,596 26,062,644 8,286,614
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 8,820,381 12,213,069 10,959,245
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 4,213,701 4,128,276 8,426,652
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 32,266,268 30,590,454 31,860,143
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 14,379,444 7,908,726 7,964,172
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,118,406 12,145,178 8,148,976
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,579,469 23,791,817 32,235,463
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 65,559,447 53,201,557 59,749,097
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 26,296,773 21,213,345 25,202,120
64 รองเท้า 21,102,627 35,133,978 35,977,676
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,961,310 696,175 1,133,978
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 6,089 1,196 37,321
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 828,021 7,641 348,635
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 41,578,939 65,184,770 57,349,622
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 203,415,305 202,787,722 174,741,944
70 แก้วและเครื่องแก้ว 19,279,039 25,165,418 20,966,126
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,801,458,275 5,220,703,292 5,512,455,205
72 เหล็กและเหล็กกล้า 292,781,986 331,383,699 533,359,165
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 343,669,834 268,671,598 371,162,329
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 41,066,440 16,444,329 74,448,797
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 13,412,640 13,353,258 5,233,754
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 447,542,506 259,065,685 512,736,681
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 113,427,979 211,335,326 308,347,980
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 164,210,774 101,965,884 291,771,913
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 14,114,029 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 39,233 9,871 401,469
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 35,077,011 37,470,242 32,131,093
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 42,344,424 34,933,447 38,053,354
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,386,540,051 1,722,589,676 2,281,514,986
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 747,535,607 1,026,738,567 1,024,661,386
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 226,717 35,000 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 969,648,434 1,038,854,495 1,032,524,138
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 14,380 299,971 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 1,891,520 1,859,688 140,280
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 180,370,725 165,015,256 166,185,838
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 140,792 320,737 666,828
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 16,087 242,409 305,621
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 4,300 37,604,862
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 12,182,753 12,218,864 17,745,563
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,363,171 1,970,274 729,215
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 35,505,559 29,170,281 27,137,857
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 544,696 1,162,664 443,871
รวม 17,082,874,864 17,307,048,757 17,744,589,092
หน่วย : บาท