มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อินเดีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 13,725
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,817,433,324 1,196,098,907 504,284,914
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 8,400,086 6,519,328 4,057,462
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 12,790 326,753 3,623,800
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 160,806 387,871 463,512
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 19,369,538 21,190,601 23,669,004
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 4,428,909 3,222,867 8,888,740
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 215,988,476 283,175,433 702,244,295
10 ธัญพืช 51,984,758 4,363,850 22,033,239
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 76,276,685 62,177,543 90,118,685
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 49,946,748 106,331,390 80,132,751
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 42,876,083 29,498,043 41,976,368
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 39,705 0 2,634,096
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 34,252,812 53,144,976 81,742,616
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 565 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 486,637,442 254,402,108 277,115,916
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 14,200,886 26,160,366 17,040,884
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 16,719,892 16,653,171 11,607,999
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 159,362,698 83,408,995 164,276,605
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 17,950,867 23,044,481 36,417,677
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 5,515,235 3,568,203 4,110,307
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 247,633,856 890,777,674 439,898,893
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 5,708,239 0 7,682,499
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 156,716,238 77,107,136 58,375,320
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 635,409 616,178
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 71,264,006 44,221,332 792,838,817
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 336,385,894 200,973,777 225,602,685
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 667,424,582 609,120,913 957,189,290
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 614,321,662 412,403,116 530,087,947
31 ปุ๋ย 11,323 1,913,530 797,220
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 231,299,424 179,958,643 247,508,092
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 66,019,044 44,839,769 89,799,394
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 48,576,119 32,302,842 63,203,632
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 21,538,694 11,592,006 15,476,125
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 62,699,976 982,599 34,858,428
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 1,500 762 1,027,226
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 346,315,234 310,282,462 299,829,179
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 338,435,656 321,388,302 448,352,409
40 ยางและของทำด้วยยาง 168,129,060 148,977,212 225,932,081
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 21,794,159 18,840,747 18,837,076
42 เครื่องหนัง 12,340,260 15,600,881 23,318,815
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 35,712 479
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 7,598,887 11,619,618 15,525,271
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 615,467 65,616
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 30,578 18,824 108,517
47 เยื่อไม้ 1,797 394 2,556,586
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 32,870,627 22,996,259 28,430,693
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,325,089 1,391,331 2,386,130
50 ไหม 325,483 466,785 251,575
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 173,019 18,991 73,692
52 ฝ้าย 229,074,553 203,086,096 287,850,563
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 13,162,240 5,500,249 2,404,653
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 45,119,867 47,263,673 28,301,929
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 9,407,066 12,042,764 14,985,816
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 5,199,168 1,921,526 5,134,051
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 5,508,579 9,851,447 4,507,045
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 47,833,219 46,377,347 34,978,772
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 8,577,266 9,775,143 11,199,273
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,149,386 1,560,568 311,588
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 23,339,642 12,716,052 30,660,978
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 59,732,021 35,984,604 54,003,461
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 26,074,794 16,066,206 28,942,987
64 รองเท้า 22,061,725 32,372,348 34,609,035
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,462,222 38,543 1,483,022
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 327,051 0 86,056
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 50,136 33,633 27,224
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 66,781,145 39,569,473 57,289,789
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 273,742,905 245,504,674 245,038,657
70 แก้วและเครื่องแก้ว 15,035,753 10,585,075 14,440,270
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,797,765,978 6,404,323,139 4,552,468,117
72 เหล็กและเหล็กกล้า 307,522,572 337,652,947 282,148,063
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 340,287,027 322,001,726 439,615,162
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 24,988,552 34,369,110 41,725,147
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 2,647,671 4,634,852 7,319,727
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 399,430,911 388,923,340 450,385,000
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 324,892,655 220,608,352 136,980,778
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 189,018,758 211,155,070 168,972,267
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 12,197 257,775 418,726
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 34,961,303 36,316,687 37,891,461
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 47,518,645 41,454,439 49,920,185
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,219,490,844 2,479,380,313 2,883,652,468
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 694,108,647 922,700,948 884,762,458
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 5,142,642 2,404,090 988,537
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,105,605,312 737,733,426 805,165,604
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 8,717 169,867 304,579
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 2,554,344 17,417,940 9,042
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 360,620,199 204,169,998 243,523,409
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 424,506 199,733 1,620,976
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 179,369 91,658 34,403
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 235,030 3,523,203 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 14,117,019 16,344,530 13,922,970
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,075,709 1,809,287 2,350,372
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 27,096,022 35,126,273 35,534,501
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 452,144 161,013 893,577
รวม 18,242,293,657 18,685,937,081 18,503,945,158
หน่วย : บาท