มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไอร์แลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 5,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 848,236 844,437 9,568,839
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 41,701,785 25,334,390 17,391,246
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 7,638 0 103,897
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 2,693,893 0 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 230,867 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 363,846 86,549 54,316
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,206,273 474,845 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 105,178,379 97,176,840 142,413,581
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 68,416,889 24,673,415 101,586,940
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 11,430,641 7,246,781 8,208,020
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 40,555 3,578,284 8,523,278
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 2,252 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 32,917 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 751,747 610,271 467,495
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,768,770 9,082,547 778,860
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 531,798,221 371,022,184 367,438,825
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,019,295 1,321,877 715,828
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 21,041,209 28,878,761 35,651,371
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 3,338,734 1,915,379 7,787,343
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 25,483,125 22,514,170 14,838,339
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 16,550 7,445 16,803
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 55,129,203 91,960,459 135,987,655
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,763,266 15,954,809 14,965,591
40 ยางและของทำด้วยยาง 277,791 421,251 836,308
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 1,432,956 0
42 เครื่องหนัง 25,914 71,887 86,599
47 เยื่อไม้ 10,385,123 7,313,321 25,901,868
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 94,265 1,599,735 3,085,435
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 302,103 848,775 1,222,874
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 8,499 0 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 125,440 4,444,879 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 455,639 3,768 186,469
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 394 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 362,987 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 50,512 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 338,130 170,506 219,670
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 50,026 116,468 70,888
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 29,668 6,539 28,566
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 143,615 22,499 3,500
64 รองเท้า 11,853 14,572 10,028
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 62,896 0 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 475
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 136,362 27,816 428,562
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 12,915 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 91,672 78,934 102,732
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,541,450 937,903 1,511,688
72 เหล็กและเหล็กกล้า 722,065 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 6,838,336 2,559,047 1,610,372
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 448 0 1,705
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 1,130,187 212,180 643,369
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 332,603 302,807 1,083,336
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,885,329 4,989,802 5,622,040
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 7,765 741,502 94,803
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 54,898,908 182,094,517 123,899,809
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 21,210,829 37,769,129 13,938,813
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 841,166 1,436,966 855,477
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 1,065,931,900 118,628
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 336,903,379 233,118,361 345,808,181
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 213,769 47,538 366,098
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 61,095 68,268 12,736
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 85,445 951,664 81,897
รวม 1,331,255,857 2,251,065,945 1,394,336,153
หน่วย : บาท