มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อินโดนีเซีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 11,000 67,349 31,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 172,659,884 168,538,685 191,090,158
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 136,230,261 178,785,645 176,560,823
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 333,267 478,928 293,091
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 18,629,025 3,753,573 2,773,096
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 61,408,056 148,392,931 83,336,927
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 151,303,617 126,862,723 185,119,428
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 543,217,795 284,578,021 127,792,135
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 2,061,980 2,931,974 7,734,604
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,169,341 8,439,741 6,086,180
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 3,400,764 12,440,093 12,063,609
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 80,702,903 80,547,290 123,180,799
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 151,321,301 223,253,114 376,562,362
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 204,900,387 192,192,481 253,350,978
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 446,584,662 463,309,473 383,892,399
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 69,496,771 65,844,771 80,185,143
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 332,227,699 287,024,958 332,055,695
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 5,290,984 674,968 1,431,104
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 141,866,518 106,207,819 146,584,650
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 52,717,112 49,604,543 42,660,790
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 215,992,496 224,495,362 306,815,140
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 54,728,051 50,201,436 45,457,459
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 7,395,422 5,007,221 11,349,188
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,003,284 1,960,336 17,768,397
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 8,375,561,700 8,554,809,425 9,926,574,388
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 204,033,367 403,957,281 91,226,071
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 697,067,132 415,231,455 375,354,815
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 56,600,741 46,651,754 82,332,290
31 ปุ๋ย 3,376,708 195,331,340 319,414,401
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 84,691,409 64,599,993 112,831,133
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 541,623,210 389,935,143 446,818,979
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 204,301,123 144,875,311 220,056,021
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 28,744,186 18,884,843 36,290,560
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 3,610
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 541,266,456 442,781,157 550,732,000
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 348,428,513 345,313,597 363,457,487
40 ยางและของทำด้วยยาง 291,486,446 257,424,623 257,033,668
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 827,269 6,120,248 10,606,944
42 เครื่องหนัง 53,776,992 28,927,688 45,254,319
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 40,103 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 36,960,745 41,148,453 40,856,360
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,196,699 565,125 1,089,022
47 เยื่อไม้ 32,958,697 111,888,453 116,424,725
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 411,121,355 324,000,930 398,492,484
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,790,511 5,783,772 5,320,388
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 627 4,037 6,265
52 ฝ้าย 22,383,501 42,557,805 55,850,323
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 200,124,019 154,812,201 160,314,180
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 81,424,830 95,731,868 91,440,617
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 18,349,044 12,160,346 19,789,568
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 8,054,522 4,217,311 7,257,072
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 5,798,696 3,723,034 6,230,665
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 26,372,362 16,737,442 26,416,241
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 33,547,110 15,174,295 19,657,991
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 33,976,748 37,915,702 48,766,585
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 82,138,514 74,183,621 91,993,555
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 12,976,941 11,033,803 16,158,970
64 รองเท้า 132,786,301 173,655,637 151,726,696
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 6,159,642 2,581,222 6,278,777
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 2,735 1,544 295
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 135,292 189,500 96,602
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 26,500,462 11,425,561 11,170,016
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 60,831,301 37,422,719 49,037,729
70 แก้วและเครื่องแก้ว 59,876,808 47,455,419 75,705,484
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 127,793,281 129,976,836 54,204,879
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,284,993,454 672,005,184 1,002,873,244
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 346,111,328 283,127,467 282,636,763
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 304,562,164 632,634,826 578,911,974
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 1,900 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 32,451,052 31,912,817 44,263,801
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 8,964,972 6,743,525 8,455,636
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 251,087,970 180,354,888 399,176,345
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 7,048,114 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 11,291,227 8,942,813 15,444,545
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 41,685,174 30,508,593 33,564,522
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,233,492,155 1,671,280,346 2,089,547,398
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,750,367,701 1,302,978,131 1,533,410,897
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 133,096 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,589,500,564 2,501,538,786 3,579,863,025
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 235,309 18,973,616 1,974,952
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 703,856,400 339,370,170 329,481,543
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 182,863,574 124,475,053 141,798,477
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,862,012 4,795,418 5,832,059
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 22,795,816 10,489,498 29,654,921
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 28,115 16,753
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 56,437,013 44,542,151 38,841,691
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 9,651,481 10,591,116 4,810,597
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 42,420,796 38,678,963 42,536,645
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 135,304 167,801 28,866
รวม 26,592,639,140 23,275,971,320 27,369,571,984
หน่วย : บาท