มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โครเอเชีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 1,133,246
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 19,570 14,547 21,263
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 811,484 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 1,041 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 7,367
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 459,140 860,216 437,142
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 3,077,680 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 200,429 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 4,304,447 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 78,440 575,195 531,518
40 ยางและของทำด้วยยาง 327,974 895,180 311,162
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 1,440 0
42 เครื่องหนัง 0 0 23,676
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,028,807 0 2,086,347
47 เยื่อไม้ 242,965 0 7,010,243
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 7,349 2,145 24,872
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 23,370 4,981 1,198
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 42,505 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,557 19,151 26,885
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,379 34,512 79,478
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 829 0 0
64 รองเท้า 250,525 1,405,012 230,599
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 749,979 837,075 304,133
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 785
70 แก้วและเครื่องแก้ว 489,101 9,550 40,172
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,413 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 114,864 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 163,018 195,172 436,177
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,644,671 0 128,947
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 117,026 182,308
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 130,749 10,937 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,274,713 4,261,247 3,625,203
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,813,233 2,729,911 2,746,146
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 167,089 472,800 294,629
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 69,028 140,785 1,628,936
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 4,716 0 36,346
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 631,110 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 28,487 86,083
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 925
รวม 14,618,860 17,141,684 21,435,786
หน่วย : บาท