มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮอนดูรัส

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 21,960 1,027
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 3,197,747 3,504,612 83,059
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 945,807 109,786 1,382,294
40 ยางและของทำด้วยยาง 19,657 0 0
42 เครื่องหนัง 0 298,380 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 2,808 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,386 462 1,545
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 644 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,581,465 1,685,882 1,843,382
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 293,003 188,986
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 90,939 368,660
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 636
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 3,946,104 299,476
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 259,876 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 354,430 271,450 3,259,937
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 1,557
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 905,670 0 0
รวม 7,266,038 10,226,030 7,430,559
หน่วย : บาท