มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮอนดูรัส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 2,645
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 24,686
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 6,582 0 5,168
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 7,593,132 0 123,310
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,409 0 460
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 7,076 0
42 เครื่องหนัง 0 0 223,502
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 0 460
52 ฝ้าย 586 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 539,935 3,407,129 2,404,973
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,386 1,355,480 3,932
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 514,489 568 668,011
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 97,433 1,273,411
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,590,167 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,330,244 4,153,312 41,983
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 77,722 0 0
รวม 13,676,652 9,020,998 4,772,541
หน่วย : บาท