มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัวเตมาลา

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 107,960
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 118,633 331,085
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 324,878 19,050 321,951
10 ธัญพืช 4,005 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 961,722 332,732 2,173,445
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 4,395
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 589,308 636,126 143,987
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,475 0 68,639
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 16,144 10,228
42 เครื่องหนัง 28,912 0 332,389
47 เยื่อไม้ 2,766,674 1,811,929 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,100 1,029 1,094
52 ฝ้าย 0 887 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 462 3,650 461
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 599
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,598,741 1,520,538 2,971,237
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 147,568 90,778 62,464
70 แก้วและเครื่องแก้ว 5,270 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 976,960
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 411,264 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 43,436,059 32,060,876 44,976,385
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 5,213
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 155,220
รวม 50,280,438 36,612,372 52,643,712
หน่วย : บาท