มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีซ

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 15,000 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 6,537 27,810 21,869
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,111,379 503,107 963,437
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 688,607 524,841 183,649
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 97,346 659,620 442,009
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 115,650 161,712
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 7,472 142,028
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 527
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 379,748 1,391,308 1,239
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 2,810
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 432,951 452,564 443,109
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 13,241,942 13,708,659 39,007,315
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 2,964
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 746,489 0 3,088
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 756,684 638,333
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 7,886,886 13,028,202 6,301,459
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 35,509 0 6,837
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 376,653 7,455 414,617
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 112,867
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 48,714,618 58,262,428 7,299,319
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,407,713 3,803,078 5,031,840
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 2,407 2,658,216 1,031,505
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 798,396 31,155 255,920
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 895 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 395 1,283,051 2,597,136
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 174,958 563,717 176,577
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 58,650 106,498
42 เครื่องหนัง 4,932 0 26,264
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 55
47 เยื่อไม้ 659,095 7,096,823 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,176 65,868 216,292
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 508,992 164,989 376,000
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 9,655 139 490
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 2,123,054 18,449 77,173
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 59,880
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 412 63,772 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,253,739 109,420 129,560
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 104,051 220,838 337,791
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,158,010 228,039 29,981
64 รองเท้า 2,700 2,329 131,364
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 4,424 1,271 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,379 1,252 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,000 8,000 479
70 แก้วและเครื่องแก้ว 7,435 0 238,132
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 14,257 114,498 12,147
72 เหล็กและเหล็กกล้า 579,193 436,642 216,240
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 19,488 181,473 56,217
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 130 3,057
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 31,597,008 29,425,573 23,995,346
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 3,424 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,906,838 0 3,687,422
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,529 5,480 126,079
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 282,655,136 1,131,926 317,526
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 66,640,405 44,203,139 20,684,329
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 61,114 157,302 86,442
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 1,925
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,321,026 984,815 1,446,023
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 861 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 9,829
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 4,087
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 33,733 86,679 207,502
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 17,156 17,941 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 7,318 0 1,937
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 699 38,309 0
รวม 471,820,349 182,613,082 117,828,233
หน่วย : บาท