มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟินแลนด์

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 13,407,889 3,812,999 3,773,391
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 9,566 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 426,468 946,467
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 57,707 1,263,035 143,799
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 437,946 772,143 135,160
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 18,354 0 99,182
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 15,555 1,441,299 21,292
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 120,698 636,498 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 8,726,656 30,891,829 20,857,860
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,696,684 691,429 2,141,738
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 327,753 666,854 180,805
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 4,988,789 370,263 3,371,011
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 5,742,209 9,531,012 22,942,369
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 7,282,061 23,981,043 47,300,093
31 ปุ๋ย 182,499,083 74,767,659 64,004,853
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 222,337 631,480 1,021,248
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 3,428 251
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 13,902 104,740 601,205
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 34,866,056 27,225,586 57,047,770
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,805,206 22,976,721 10,697,294
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 31,274,301 43,322,140 46,233,786
40 ยางและของทำด้วยยาง 2,249,412 1,835,424 3,092,606
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,103,406 0 0
42 เครื่องหนัง 41,996 502,600 21,659
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 394,356,325 654,001,677 34,520,266
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 6,554,858 7,185,671 10,349,457
47 เยื่อไม้ 102,189,050 120,287,666 159,584,090
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 87,776,028 127,850,641 92,656,351
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 960,700 392,440 293,544
52 ฝ้าย 43,094 72,516 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 124,965 368,748
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 86,838 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 13,055 0 8,703
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 712 21,461 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 520,684 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,435 248 102,457
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 134,538 3,596
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 8,712 93,365 0
64 รองเท้า 96,727 49,247 12,282
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,519,144 2,429,002 4,664,664
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 83,128 357,855 65,448
70 แก้วและเครื่องแก้ว 7,761,802 190,378 1,693,574
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 666,642 3,198 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 61,844,222 36,124,087 22,530,763
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 8,134,528 8,296,100 7,467,237
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 25,680 9,697 4,680,612
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 37,932 4,877,885 43,557
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 1,644,189 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,034,034 1,157,477 1,344,217
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 360,696 357,433 193,796
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 54,632,453 37,637,224 162,811,900
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 63,152,533 70,986,653 80,461,398
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,382,094 516,864 241,633
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 6,812,824 8,888,781 6,201,722
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 22,415,655 20,948,171 19,573,616
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,043 55,168 9,630
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 840,176 5,515,129 1,291,818
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 867,193 43,997 74,242
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 385 339 0
รวม 1,129,473,860 1,356,725,800 895,883,160
หน่วย : บาท