มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟินแลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 41,111,833 70,804,763 92,959,579
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 243,229
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 108,496 908,667 42,936
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 94,283 4,244,136 1,435,932
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 575,837 0 236,663
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 15,001 617 3,482
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 1,834,924 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 59,306 38,581 1,348,050
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 22,899,611 20,318,902 15,670,168
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,301,615 2,348,922 697,259
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 271,610 482,221 390,733
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 7,807,170 8,155,734 5,015,828
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,645,229 15,766,363 4,321,358
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 10,781,123 37,238,756 20,024,284
31 ปุ๋ย 32,806,654 0 849,541,412
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 416,298 5,968,394 370,663
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 20,494 36,636
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 75,327 101,030 156,897
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 26,865,946 18,688,390 57,698,761
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,760,788 14,061,163 6,370,104
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 33,275,934 24,365,305 57,430,491
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,592,317 1,708,918 3,241,771
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 437,664 0 0
42 เครื่องหนัง 303,822 14,670 3,148
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 158,186,264 1,141,434,749 72,596,482
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,980,565 3,070,861 5,605,215
47 เยื่อไม้ 89,112,129 96,329,084 55,587,826
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 57,341,977 58,772,307 66,827,937
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 245,464 85,008 1,062,021
52 ฝ้าย 71,467 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 49,163 4,908 143
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 374,687 175,874 123,448
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 87,251
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 17,845 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 297,008 3,897,658 1,118
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 62,817
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,044 5,662 975
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,490 2,781 8,627
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 21,950 51,397 10,120
64 รองเท้า 97,147 343,717 181,705
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 157,856 13,401
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,994,721 1,921,717 4,224,814
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,365,776 117,921 22,748
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,638,443 6,557,837 4,973,999
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 91 67,789 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 20,250,597 17,112,516 21,096,421
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 9,802,781 14,160,759 11,872,191
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,176,483 48,782 26,760
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 30,353,130 15,811,936 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 63,786 2,256 418,376
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 1,612,940 25,088
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 714,492 3,460,303 496,939
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 173,615 503,471 774,903
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 26,751,778 49,732,940 110,104,248
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 113,408,899 123,182,249 149,842,606
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 90,244
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 271,032 1,173,243 2,783,776
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 12,972,040 6,963,600 13,512,797
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 20,453,776 86,381,024 20,339,687
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 98,721 127,480 753,657
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,232,083 237,462 2,285,562
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 121,496 3,507,850 157,984
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 24,644 2,500 2,595
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 7,123 0 0
รวม 747,901,571 1,864,089,387 1,663,213,865
หน่วย : บาท