มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอธิโอเปีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,811 2,149 3,744
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 1,494
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 2,923
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 22,783 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,617,767 1,362,756 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,000 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,304 231 954
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 276,140 11,833 26,465
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 9,204 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 40,000 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 30,000 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 74,687 933,607 49,952
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 6,797
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 5,058 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,905 0 724
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 18,000 0 0
รวม 2,068,614 2,347,621 93,053
หน่วย : บาท