มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สเปน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 32,485 8,000 13,994
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 8,894,122 7,954,043 8,633,858
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 103,481,198 77,646,605 11,461,224
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 23,609,086 20,178,642 19,527,441
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 5,696,000 5,611,949 5,351,497
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 9,049,241 5,028,177 5,542,890
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,533,290 650,324 474,017
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 57,487 0 1,072
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 8,483,357 5,156,761 6,204,549
10 ธัญพืช 0 1,918 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 1,611,538
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,777,634 69,054 1,036,452
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 15,089,404 40,773,260 32,216,240
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 62,838,324 35,091,947 57,054,028
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 3,914,084 3,788,650 3,402,797
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 375,279 1,567,791 1,078,883
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 4,154,560 4,516,718 8,078,458
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 11,440,517 17,580,023 13,972,147
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 7,494,473 31,627,879 15,762,386
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,120,530 55,719,989 27,358,380
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 10,415,893 6,908,689 9,050,274
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 82,022,480 60,833,479 98,075,676
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 589,741 2,221,457 3,723,790
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 30,561,743 48,144,265 50,353,741
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 10,492,002 8,794,353 4,885,610
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 28,790,518 43,098,641 38,715,632
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 211,666,887 30,473,072 288,106,093
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 260,722,745 234,830,399 270,937,726
31 ปุ๋ย 1,592,871 400,606 4,828,780
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 43,122,831 38,820,408 58,930,271
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 110,154,085 66,735,773 67,492,219
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 21,457,963 15,333,022 30,434,184
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,946,346 26,528 1,145,868
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 25,533,850 7,410,698 19,815,589
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 57,042,986 48,138,877 75,325,375
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 44,782,505 53,003,758 62,131,072
40 ยางและของทำด้วยยาง 37,485,580 35,717,674 43,716,301
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 2,995,255 35,819 510,505
42 เครื่องหนัง 79,000,772 72,894,104 89,703,896
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 121,027 349,206 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 716,123 1,413,595 251,242
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 95,022 186,359 776,623
47 เยื่อไม้ 26,758,337 33,792,470 22,126,586
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,256,573 10,106,767 10,096,717
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 751,152 860,867 1,464,910
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 36,062 0 0
52 ฝ้าย 299,181 283,666 344,065
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 649,339 167,672 48,410
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,079,152 1,608,742 1,392,179
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 5,765,015 1,715,056 4,202,404
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 11,950 158,837 4,843
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 27,884 151,819 16,438
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 44,792 67,842 500,097
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,444,799 36,165 4,465,448
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,411,967 915,985 27,178
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,611,619 1,534,707 2,351,919
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,620,171 1,191,405 2,499,579
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,050,845 447,645 507,839
64 รองเท้า 4,690,044 2,646,651 6,061,281
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 142,182 150,028 173,561
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 124,104 66,820 111,721
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 10,532
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,013,849 16,518,766 4,726,201
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 31,543,214 27,877,829 28,486,285
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,303,431 1,674,315 6,033,177
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,640,527 2,779,234 5,233,694
72 เหล็กและเหล็กกล้า 9,606,487 6,335,174 12,822,832
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 31,263,123 66,299,453 60,789,325
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 7,828,369 23,211,027 1,144,627
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 38,310,993 60,932,652 58,616,298
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 11,725,330 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 8,976,472 256,825 0
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 1,130,167 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,544,153 10,449,904 33,161,487
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 7,238,867 6,840,258 5,554,716
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 170,697,688 205,564,366 246,703,397
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 114,570,836 164,650,469 135,514,569
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 61,259 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 129,444,209 88,182,042 173,718,205
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 788,660 19,485,641 170,103
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 69,406 0 4,619,082
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 110,518,599 39,582,807 47,318,715
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 171,842 60,192 67,613
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 83,430 670,743 78,614
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 3,276,287 0 11,123,746
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 6,068,682 7,094,944 11,731,130
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,337,817 595,215 1,735,319
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,672,729 539,586 241,285
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 50,320 196,072
รวม 2,078,156,393 1,907,152,915 2,343,884,517
หน่วย : บาท