มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อียิปต์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 20,000 23,192
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 134,319 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 52,942 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 708 27,389
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 2,782,435 1,807,174
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 173,159 304,562 10,002
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 578,660 23,873 701,708
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 1,354
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 715,214 712,669 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 403,918 0 34,340
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 1,206 1,374
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 695,025 484,139 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 2,973,053 2,933,537
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 6,532,637 2,112,898 149,162
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,287,084 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 8,092 337,039 730,112
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 324,857 1,064 82,095
31 ปุ๋ย 575,475 571,503 563,559
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 1,371
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 146 1,190 1,205
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 3,051 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 145,449 149,778 588,660
40 ยางและของทำด้วยยาง 77,287 1,141 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 17,968
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,236 1,207 4,383
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 16,636 156,227 6,278
52 ฝ้าย 0 37,086 3,289,461
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 45,528 592 477
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 165
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,196,142 1,111,315 591,635
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,084,609 3,833,003 3,676,715
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,703,180 2,171,804 2,251,381
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,038,264 2,031,033 1,874,347
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 9,203 335,235 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 753,959 233,377 770,601
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 37,633 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 5,750 61,069
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 30,925 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 681,201,163
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 230,466 150,366 26,732
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 397 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 290,571 903 998
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 15,051 98,199 124,636
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 8,579,345 9,247,342 7,999,694
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 755,738 545,683 531,010
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 501,753 1,179,140 220,693
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 9,363 1,961 15,533
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,704,302 205,007 533,708
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,606 0 16,616
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 853,576 0 396
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,848 0 0
รวม 36,380,334 32,012,800 710,871,893
หน่วย : บาท