มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอสโตเนีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 3,836
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 719,614 0 231,275
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 638,351 0 1,159,019
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,396,045 975 585
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 347,759 222,519
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 304,635 521,066 2,443,342
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,351,660 4,561,438 1,614,596
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 965,798
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 10,958 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 51,783 185,291 149,656
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 178,060 114,623 982,271
40 ยางและของทำด้วยยาง 116,001 1,042,996 54,884
42 เครื่องหนัง 1,505,480 2,115,343 0
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 440,085 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,842,135 1,333,202 1,929,209
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 306,385 35,072 224,737
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 6,539 2,326 93,713
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 13,279 37,407 17,451
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 15,562 0 38,691
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 40,153 11,224 36,673
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 40,276 45,064 8,274
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 278,771 175,857 68,581
64 รองเท้า 21,279 0 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 7,407 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 17,720 1,014
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 248,360 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 97,036
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 565,710 553,362 536,094
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 542 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 76,663 9,948 21,875
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 0 3,977,638
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 7,735 2,730 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,786 0 8,564
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 6,533,423 137,835 349,044,025
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 122,478,406 89,499,152 19,159,459
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 12,626,755 8,446,199 14,007,094
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,483,240 3,306,459 2,231,080
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 2,730 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 50,383 325,838 70,794
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 179,449 253,020 148,603
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 120 0 185
รวม 157,274,305 113,351,361 399,548,571
หน่วย : บาท