มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอสโตเนีย

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 1,605
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 17,581 1,171,604 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,945 589,994 980,621
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 590 7,226 1,441,376
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 322,806 558,083 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 278,930 692,315 135,342
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 22,154,614 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 5,854,676 2,059,761 3,940,620
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 3,531,114 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 4,830
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 47,049 162,027 9,120
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 136,607 533,735 77,265
40 ยางและของทำด้วยยาง 220,831 582,933 761,787
42 เครื่องหนัง 1,338,039 371,315 1,734,920
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,012,568 872,025 2,749,953
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 338,728 750 120,037
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 56,104 5,367 2,119
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 93,002 703,210 17,174
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 16,576
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 431 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,490 4,707 9,707
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,564 74,260 7,271
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 140,580 42,776 81,465
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,826 200,762 216,322
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 31,224 274,920
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,891 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 1,955,575 467,645
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 614,596 711,213 246,061
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 1,998
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 3,820,632 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 5,083 5,083
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 361 3,065
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 620,252 239,034,005 822,141
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,407,314 45,631,317 29,862,067
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,954,799 10,160,327 24,468,715
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,815,280 9,342,211 2,653,029
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 65,962 93,816 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 131,777 466,363 111,964
รวม 55,473,142 319,598,781 71,224,798
หน่วย : บาท