มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เดนมาร์ก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 12,416 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 850,596 9,672,281
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,996,358 6,287,298 6,820,557
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 17,261,013 10,595,360 18,107,684
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 33,288 192,980
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 55,881 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 815
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 2,917
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 48,853,211 57,661,647 65,361,461
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 11,938 423,809 14,742
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 10,360,438 6,435,131 18,706,387
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,450,031 19,270 84,771
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 5,513,397 4,397,964 5,090,296
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 73,676 0 41,684
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 5,585,625 7,724,862 762,695
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,712,810 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 19,811,260 10,982,946 16,999,396
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 12,187 1,047,782 336,579
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 11,329,464 9,832,447 27,989,389
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 58,501 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 254,156 974,397 330,952
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 517,965 215,674 3,118,911
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,859,173 2,783,617 1,464,528
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 11,574,980 1,537,953 1,753,678
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 407,857,255 117,014,381 141,107,468
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 18,125,911 4,581,256 8,396,738
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 595,626 1,360,434 1,074,765
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,048,431 2,259,427 3,625,083
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 41,029,428 88,364,763 77,254,221
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 8,721,212 11,001,195 301,317,423
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 21,681,734 16,553,988 26,309,493
40 ยางและของทำด้วยยาง 5,920,277 5,604,936 10,339,140
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 16,973 6,590
42 เครื่องหนัง 243,938 183,508 2,893,422
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 1,195,881,591 285,903,821 144,450,689
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,465,562 217,159 6,783,884
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,001,934 2,277,342 2,242,101
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,061,873 916,717 1,483,377
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 42,669 0
52 ฝ้าย 1,825 0 75,355
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 8,075 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 64,003 2,990
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 727 0 7,256,511
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 154,694 47,312 613,990
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 42,464 26,220 8,061
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 101,107 306,478 227,250
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 64,041 320,170 147,112
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 269 280,827 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 299,353 121,799 480,085
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 205,797 126,814 247,474
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 378,557 1,762,861 323,730
64 รองเท้า 1,755 28,820 11,329
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 39,783 17,029 2,928
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 39,261
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 542,543 86,990 47,406
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 954,074 289,412 18,448,684
70 แก้วและเครื่องแก้ว 283,149 3,023,828 267,697
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 7,337,653 8,483,010 16,443,393
72 เหล็กและเหล็กกล้า 168,275 428,475 7,513,940
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 18,047,110 29,096,489 21,684,320
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,532,324 475,293 2,401,939
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 604,694 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,180,568 1,741,303 8,552,183
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 293,627
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 59,883 33,357 540,962
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,272,054 11,589,329 2,653,370
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,524,320 365,644 3,746,146
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 134,762,825 66,244,775 154,039,140
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 80,159,559 99,982,924 100,040,629
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,887,968 4,149,396 2,821,515
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 169,032 3,078,544
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 135,708 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 45,888,928 48,194,705 46,175,106
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 29,583 343,980 131,790
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 3,437 19,450 22,032
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 10,622,267 10,086,157 11,537,908
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 7,037,911 3,294,871 339,864
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,979,555 3,006,349 11,341,568
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 5,646 26,448 400,827
รวม 2,171,518,166 953,075,727 1,326,095,763
หน่วย : บาท