มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐเช็ก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 234,136 88,918 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 56,458 0 54,765
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 25,853,986 23,268,613 33,219,246
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 776,873 36,334
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,439,857 558,473 1,533,497
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 236,421 517 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 387,795 247,937 1,820,291
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 676,155 1,088,373 1,255,800
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 27,383 48,640 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 610,067 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 7,728
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 8,148 0 134,006
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 173,914 849,780 2,552,451
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,414,224 5,870,614 9,202,676
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 12,311,817 4,792,460 12,784,490
31 ปุ๋ย 1,113,431 0 20,222
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,032,636 1,675,353 372,960
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 622,781 658,817 677,925
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 3,093,555 415,846 131,700
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 563 0
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 316,465 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 2,475 15,362 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,292,489 1,285,182 2,598,890
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 71,156,420 32,387,859 50,437,446
40 ยางและของทำด้วยยาง 15,842,585 16,938,151 14,875,347
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 530 0
42 เครื่องหนัง 1,962,615 12,514,428 3,319,971
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 88,145 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,193,611 7,288,276 2,259,200
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 903,229 8,626,099 7,567,900
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 487,969 195,644 205,771
52 ฝ้าย 11,688 25,125 23,972
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 114,382 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,650,913 1,169,085 14,035
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 2,073,446 1,699,714 1,498,934
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,389,398 1,907,033 609,896
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 2,522,833 246,244 189,091
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 120,487 44,237 9,160
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 265,667 43,217 99,389
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 526,702 594,724 1,257,773
64 รองเท้า 0 0 522,061
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 274,005 118,792 534,232
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 112,273 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,892,642 741,458 4,312,011
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 154,995 547,967 1,304,009
70 แก้วและเครื่องแก้ว 9,248,404 4,486,498 8,121,109
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,695,606 5,936,349 1,571,441
72 เหล็กและเหล็กกล้า 527,581 200,045 5,094,885
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 29,129,292 40,316,145 46,137,260
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,929,764 3,040,303 1,143,403
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 150,949 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,856,046 560,750 508,214
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 2,982
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 15,168,079 22,742,155 15,787,334
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,949,597 4,500,849 2,400,241
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 6,598,378 8,799,599 6,034,985
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 255,329,004 346,390,108 350,180,839
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 196,782,812 333,432,285 268,118,896
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 98,264,028 143,477,707 125,048,946
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 222,835 307,343 39,327
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 735,938
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 37,979,258 49,214,450 52,522,507
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 103,005 0 17,971
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 10,000 332 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 19,620,370 15,206,419 25,960,535
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 27,128,325 10,165,901 10,646,621
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,355,067 1,941,925 1,606,396
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 229,666 19,521 142,842
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 899 0 40,215
รวม 877,496,316 1,117,900,435 1,077,306,066
หน่วย : บาท