มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โคลอมเบีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 148,292 165,438 76,979
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 381,449 966,877 255,622
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 26,492 71,284 4,118,375
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 140 2,500,121 2,384,621
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 631,996 345,421 1,604,629
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 150,085 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 2,584,326 2,823,630
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 6,637,811 23,410,897 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 2,407,932 2,955,656
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,075 1,907,778 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,414 111,082 534,722
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 416 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 11,873,084 8,851,139 14,520,409
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 1,469
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 5,775 0 1,343,840
42 เครื่องหนัง 143,414 273,463 389,534
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 4,961 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 419,181 0 116,893
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,560 8,720 1,510
52 ฝ้าย 0 162 160
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 389 425
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 538,365 701,334 401,837
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 637,112 81,255 588,967
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 23,605 71,190 422,396
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 412,619 1,207
64 รองเท้า 4,007 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 820 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 7,770
70 แก้วและเครื่องแก้ว 502,480 160,713 66,191
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 56,739,111 462,563,770 76,929,720
72 เหล็กและเหล็กกล้า 7,774,872 6,489,138 10,134,977
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 375 0 1,526
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 401,228 44,256
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 40,008,908 23,356,805 32,869,300
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 311,254 0 685
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,817 1,543 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,216,167 126,483 734,764
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 82,970 212,350 1,650,658
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 464,349 2,950,870 15,599,145
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 79,511 737,515 802
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 39,397
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 1,452
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 802
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 5,501 1,219 0
รวม 129,823,953 541,873,477 170,624,326
หน่วย : บาท