มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จีน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 177,206 219,201 223,881
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 165,704 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 480,211,196 455,693,232 520,512,679
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 16,518,143 21,944,437 28,261,911
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 7,058,769 4,372,743 18,144,406
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 86,721,319 85,239,124 79,450,017
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,812,255,359 1,779,749,652 1,976,522,362
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 2,525,300,852 2,623,289,998 2,556,072,418
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 114,327,301 164,883,624 180,116,584
10 ธัญพืช 566,592 1,586 555,417
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 389,750,632 137,447,754 251,897,507
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 335,788,133 241,426,462 296,470,340
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 109,805,697 99,997,210 113,660,166
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 7,916,117 3,003,551 7,709,108
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 72,165,239 50,223,881 52,213,394
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 598,259,145 661,054,926 745,830,237
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 557,149,608 470,868,462 549,080,540
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 165,638,500 171,131,550 58,274,276
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 244,776,913 227,566,670 191,983,848
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 518,229,949 321,605,322 374,453,930
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 379,532,281 275,798,490 362,371,137
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 144,809,223 48,956,022 110,725,832
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 393,252,038 344,767,907 483,406,154
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 3,917,566 0 21,149,636
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 492,295,702 437,092,863 478,752,365
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 361,481,437 249,076,531 245,668,664
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 153,500,616 136,653,342 154,548,599
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,573,593,124 2,197,793,153 2,254,279,582
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,453,645,962 3,804,220,030 4,513,573,805
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 428,039,722 241,539,557 473,750,656
31 ปุ๋ย 707,815,568 1,858,624,701 944,120,264
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,136,050,549 1,122,261,812 1,126,643,207
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 604,352,080 549,668,672 552,399,462
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 523,251,374 519,526,617 579,297,882
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 372,859,323 317,509,167 378,220,843
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 46,799,690 29,895,376 49,640,268
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 82,269,298 66,032,410 117,534,017
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 7,578,003,899 7,434,697,377 6,745,818,154
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 10,667,691,197 10,588,688,795 10,966,909,654
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,951,790,070 1,732,716,490 1,926,209,892
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 53,324,736 47,548,096 84,554,509
42 เครื่องหนัง 1,139,590,060 1,084,794,835 1,082,338,004
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 4,409,394 16,649,757 3,299,124
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 796,999,078 682,880,700 821,278,023
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 4,860,591 2,437,409 843,806
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 32,903,733 42,464,902 8,806,342
47 เยื่อไม้ 43,584,296 27,491,940 19,821,960
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,101,550,592 1,987,437,097 2,227,504,079
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 128,994,178 108,966,538 121,706,932
50 ไหม 11,276,752 23,966,825 16,725,912
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 38,905,825 74,368,380 64,383,224
52 ฝ้าย 400,514,409 415,522,593 486,494,658
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 53,733,011 42,178,947 35,378,228
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,164,056,926 990,310,669 1,098,865,150
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 516,129,822 435,959,911 512,935,892
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 353,596,890 322,770,324 345,375,248
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 116,500,570 110,655,627 112,339,683
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 246,442,929 245,353,276 257,654,739
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 886,547,204 873,303,612 983,574,826
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 488,158,296 421,073,734 450,129,432
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,146,689,999 1,044,811,857 1,201,099,388
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,224,115,107 1,024,643,973 1,192,752,825
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 816,303,214 752,663,290 786,428,994
64 รองเท้า 842,812,921 749,819,028 766,685,456
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 105,429,631 83,492,681 81,136,586
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 58,934,625 52,329,878 86,961,312
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 62,089,927 61,272,810 58,663,564
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 505,412,164 512,095,285 556,234,850
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,292,315,025 1,059,800,748 1,164,078,137
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,168,745,610 1,827,012,291 2,110,032,322
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,958,384,680 1,415,888,976 2,292,793,790
72 เหล็กและเหล็กกล้า 9,611,108,438 8,763,504,225 10,104,417,897
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,749,896,449 9,598,808,481 11,861,265,718
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,596,821,721 3,068,532,560 3,514,591,833
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 15,977,194 39,486,365 31,124,574
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,845,457,653 4,480,504,286 4,945,869,393
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 7,369,507 41,205,460 52,710,390
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 35,713,801 52,396,248 38,904,507
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 50,098,192 14,331,215 43,799,595
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 166,553,193 102,174,528 143,580,436
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 837,985,736 790,155,171 881,189,798
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,338,552,932 1,417,023,431 1,454,940,200
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 29,595,958,739 30,167,133,265 34,127,745,615
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 72,856,438,795 63,387,214,827 55,659,508,896
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 111,371,000 22,339,745 24,349,963
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 13,593,898,491 16,698,772,300 13,930,376,547
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 500,214,499 368,870,827 265,727,125
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 1,332,602,324 97,827,057 100,550,438
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 4,455,178,530 4,214,894,240 4,885,416,848
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 677,439,271 691,050,996 847,458,916
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 55,487,522 55,946,617 59,985,272
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 5,839,546 308,524 282,807,701
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,566,944,976 3,276,197,960 3,508,438,573
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,013,686,240 965,266,919 1,010,450,477
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 873,033,735 821,297,800 955,098,350
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 520,316 748,942 828,360
รวม 220,755,028,384 205,151,362,379 208,248,467,511
หน่วย : บาท