มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แคเมอรูน

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 481 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,824 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 1,273 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 957 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,597,027 1,043,051 953,152
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 397 1,653 396
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 1,225 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 6,142 3,427
64 รองเท้า 309,938 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 17,533,220 8,765,630 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 85,966 154,489 19,498
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 43,019 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,127 0 0
รวม 20,577,956 9,973,463 976,473
หน่วย : บาท