มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แคนาดา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 40,556 51,135 21,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 18,007,068 31,327,604 67,578,227
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 51,256 805,534
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 1,538,477 0 2,806,386
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 38,873,838 14,982,074 32,629,476
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 5,469,582 9,310,555
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,156 0 0
10 ธัญพืช 19,504,970 76,816,680 671,405,536
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 5,109,052 4,970,213 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 103,995,052 111,134,332 270,505,506
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 4,203,440 467,261 143,499
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 140,779 211,092 631,557
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 6,465,545 1,021 197,686
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 222,715 6,433 3,065
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,176,487 221,606 1,088,166
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 11,268,056 16,340,055 13,903,440
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,730,073 31,949 3,108,258
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 18,976,671 27,399,208 17,690,655
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 213,690 1,490,616 913,050
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 11,245,517 15,197,701 14,136,183
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 21,809 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 13,690,898 301,830 2,351,442
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 10,198,437 9,747,166 19,826,647
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 81,179,295 5,040,489 8,120,850
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 7,763,819 14,985,244 14,835,137
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 77,644,110 45,865,283 43,119,901
31 ปุ๋ย 15,885,290 327,130,752 343,416,876
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 18,049,365 10,593,170 8,464,058
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 18,580,002 20,235,855 20,195,215
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 7,581,513 11,843,014 25,293,222
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 339,527 108,888 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 72,913,037 53,415,343 57,139,537
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 56,463,110 62,633,912 70,602,180
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,394,949 9,353,898 4,766,364
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,409,210 7,794,688 4,216,809
42 เครื่องหนัง 990,645 983,561 1,036,556
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 4,085,905 855,179 17,777,346
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 29,471,068 27,378,095 14,464,729
47 เยื่อไม้ 352,611,405 285,387,815 260,283,145
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 22,609,725 16,815,097 15,847,671
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,562,557 1,796,248 960,101
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,713 2,921 0
52 ฝ้าย 1,030 2,729 684
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 114,904,327 146,278,574 130,900,819
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 4,300 0 1,078
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 102,746 0 767,536
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 7,097 1,651 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 14,471 50,867 46,368
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,623,444 1,525,250 172,678
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,178 510 1,329
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 119,727 192,046 173,473
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 606,668 459,497 262,138
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,133,875 3,156,261 2,129,364
64 รองเท้า 101,282 181,609 37,013
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 21,136 52,195 10,746
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 52,279
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 3,410
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,669,420 3,063,303 3,695,816
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 387,450 414,337 1,624,761
70 แก้วและเครื่องแก้ว 802,969 3,139,440 4,760,487
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 27,362,629 7,919,944 123,177,522
72 เหล็กและเหล็กกล้า 28,799,853 7,659,932 12,393,101
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 111,547,100 78,141,380 58,360,241
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 12,018,877 35,288,034 83,383,487
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 14,521,885 18,526,987 47,349,303
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 129,125,513 62,854,231 65,618,005
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 6,739,005 185,635 180,788
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 0 860,073
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 48,871 1,041,980 510,733
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 13,711,587 8,766,017 16,522,028
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 818,158 1,034,790 1,459,941
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 214,127,314 309,200,923 313,520,084
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 786,046,455 598,671,939 457,630,987
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 611
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 30,510,459 32,075,816 20,886,118
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 406,847 23,091,749 13,762,865
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 1,805 0 784,088
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 78,949,597 96,759,012 212,283,261
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 242,901 103,919 224,912
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 59,144 153,749 822,128
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 222,668 2,702,181
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 856,072 2,961,336 1,990,662
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 857,755 607,257 395,607
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 142,408 44,677 529,388
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 350
รวม 2,623,556,886 2,662,268,510 3,619,584,008
หน่วย : บาท