มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บราซิล

เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 16,000 15,000 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 27,126,858 9,502,492 2,572,756
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,036,914 35,085 106,930
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 13,011 10,935
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 462,260 0 884,182
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 3,746,577
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 7,095,061 7,616,968
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 151,841 946,619 4,491,628
10 ธัญพืช 587,633,872 34,721 23,557
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 322,976 0 164,618
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 2,630,214,559 6,921,212,280 2,799,277,024
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 72,963,501 46,014,869 50,046,212
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,826,051 2,532,656 8,683,268
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 32,604,902 72,737,484 216,627,291
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,972,854 1,750,682 3,979
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 9,936,692 25,161,855 11,870,863
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,532,624 13,079,348 8,890,821
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 98,143 11,800
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,448,315,988 3,798,148,050 2,377,304,769
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,840,194 1,897,799 9,010,880
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 52,294,994 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,267,436,894 3,162,461,110 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 5,409,003 1,379,555 2,809,066
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,482,828 13,286,560 9,389,677
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 155,281,815 101,532,322 59,683,679
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 5,173,649 4,880,370 675,360
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 454,458 1,158,808 1,807,806
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,239,420 2,347,757 410,832
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 630,695 555 0
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 3,721 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,573,590 7,319,101 10,801,904
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 76,852,311 55,068,631 67,568,745
40 ยางและของทำด้วยยาง 79,019,499 150,727,520 71,480,937
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 106,860,049 125,058,719 107,250,323
42 เครื่องหนัง 19,096 246,875 869,421
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 26,382,066 37,710,626 23,714,461
47 เยื่อไม้ 247,868,595 199,383,319 194,110,848
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 23,391,337 538,553 3,258,054
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 7,756,857 13,684,171 1,173,159
52 ฝ้าย 41,870,592 34,119,789 46,887,474
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 218 349,361 1,000
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 13,401,047 4,620,787 2,625
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 320 0 158,137
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 181,804
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 65,822 0 409
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 166,574 3,166,733 130,582
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 296
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 43,359 46,852 61,397
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 72,703 75,482 61,020
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 68,000 896,988 419,179
64 รองเท้า 10,909,209 10,552,275 18,329,008
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 11,356 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 8,283 291,365 11,491
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 99,384 21,176 37,428
70 แก้วและเครื่องแก้ว 325,651 0 81,898
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 133,706,484 11,603,788 10,929,274
72 เหล็กและเหล็กกล้า 25,574,262 22,706,199 13,592,949
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 5,823,032 17,241,983 14,561,743
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 15,464,900 31,378,067
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,309,978 189,702 2,375,336
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 10,935,573 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 286,749 127,178
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,239,028 1,509,255 22,516,457
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 331,129 26,037 174,293
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 136,051,157 146,499,237 84,996,811
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 78,485,716 13,406,815 9,161,481
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 15,989,642 12,659,871 4,893,532
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 38,268,171 20,248,332 20,909,771
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 337 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 59,870 14,409 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 565,280 549,447
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,322,604 41,997 139,325
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 51,538 26,104 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 414 0 13,133
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 445,520 0 0
รวม 10,350,479,955 15,156,937,154 6,339,031,875
หน่วย : บาท