มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เบลเยียม

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 624,581 8,585 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 0 1,258,683
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 94,143,253 16,711,747 79,054,396
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 113,241 0 2,675,841
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 25,539 779,235 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 81,734 0 23,876
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 61,721 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 16,245,406 25,952,530 19,279,631
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 28,912 0 53,571
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,987 0 2,802,747
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 10,327,630 4,948,490 5,721,822
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 2,081,247
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 6,622,665 6,320,608 7,876,589
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 31,055,578 15,442,300 18,113,646
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 8,670,827 10,063,995 6,091,584
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 3,612,961 9,650,395 2,594,011
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 24,596,994 24,438,053 19,367,550
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,482,088 1,929,721 5,299,148
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 40,683,190 36,103,173 54,928,914
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 21,671 378,430 91,333
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 5,938 149,010 84,175
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 220,444 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 7,339,572 6,414,980 12,267,443
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 15,220,839 9,405,873 8,740,106
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 34,583,582 20,144,538 48,974,423
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 481,003,332 237,031,829 265,486,828
31 ปุ๋ย 36,601,878 201,066,833 21,315,255
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 16,933,394 18,654,879 10,769,959
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 11,465,600 13,344,126 7,788,768
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 9,946,550 17,912,201 13,233,630
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 15,780,384 8,160,811 29,216,286
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 13,069,398 7,295,102 8,464,725
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 115,631,910 69,833,025 93,663,753
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 249,078,250 209,929,898 269,147,151
40 ยางและของทำด้วยยาง 17,924,451 21,992,306 17,863,081
42 เครื่องหนัง 805,309 1,122,520 2,334,074
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,702,699 2,956,236 1,495,503
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 11,082 56,290
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,160 0 0
47 เยื่อไม้ 12,929,695 12,233,515 13,281,291
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,102,322 33,274,425 4,925,478
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,760,069 1,685,899 817,083
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 12,523 36,349
52 ฝ้าย 0 234 16,045
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 281,388 212,761
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,393,013 40,441 4,284,813
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 646,935 0 4,989,207
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 460,506 40,706 1,123,182
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,131,448 2,406,250 7,920,771
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 241,059 493,163 329,597
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,859,445 773,920 7,713,016
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 899,050 0 688,468
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 696,712 202,479 31,886
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 529,482 340,480 289,687
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,731,409 2,709,112 2,185,950
64 รองเท้า 144,672 49,844 685,755
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 22,277 40,691 78,144
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 63,384 3,899 3,900
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,021,515 1,509,790 479,445
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 397,198 112,236 439,020
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,139,493 1,634,417 1,500,564
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 333,334,452 326,134,074 157,853,393
72 เหล็กและเหล็กกล้า 16,174,464 66,479,141 24,209,684
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 16,066,535 19,880,360 20,680,123
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 7,949 94,632 166,829
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 186,364 198,592 429,263
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 99,451,145 99,294,432 60,267,923
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 9,166,998 152,885 3,726,109
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 5,664,026 830,182 1,617,248
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 294,343 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 778,911 2,706,761 815,682
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 678,049 708,397 5,843,642
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 70,461,939 124,578,300 129,822,998
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 147,286,976 192,816,378 201,876,364
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 24,610,928 41,446,272 7,826,216
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,178,947 0 1,025,945
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 3,000
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 7,727,109 15,770,905 10,564,909
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 91,748 90,114 94,090
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 7,800 3,529 9,000
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 711,262 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,953,580 2,053,079 4,587,263
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 268,033 413,184 1,253,097
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 34,391 281,171 57,242
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 100,683 137,208 0
รวม 2,041,900,540 1,950,287,963 1,722,978,471
หน่วย : บาท