มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 17,795 0 10,470
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 135,692 313,689 147,214
40 ยางและของทำด้วยยาง 54,623 86,264 58,175
42 เครื่องหนัง 8,725 183,458 2,038
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 98 3,071 32,083
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 150,553 23,716 176,194
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 139,287 911,778 141,848
64 รองเท้า 2,384,575 11,422,315 228,556
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 552,709 41,567 768,020
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 459,002 0 471,191
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,924,129 6,505 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 900,693 233,784 1,543,567
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 504,625 495,299 2,320,715
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 4,456,815 2,693,407 6,652,085
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 27,151 179
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 110,044 335,887 4,687
รวม 11,799,365 16,777,891 12,557,022
หน่วย : บาท