มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อาเซอร์ไบจาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 2,708 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 174 0 26,613
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 22,411
64 รองเท้า 0 0 14,007
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 10,505
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 6,984,276 6,807,171
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 16,458
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 51,156
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 21,010
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 3,502
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 8,404
รวม 174 6,986,984 6,981,237
หน่วย : บาท