มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แองโกลา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 1,101,428,524 5,105,618,718
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,428 11,255 980
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 5,000 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 31,015
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 40,000 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 41,000 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 10,874,983
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,550,595 3,472,851 1,724,822
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 10,000 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 40,438 85,904 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 45,846 0
รวม 3,592,461 1,105,140,380 5,118,250,518
หน่วย : บาท