มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 8,000 5,294 33,438
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 136,736 0 1,276,798
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 4,084 54,157 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 5,658,502 0 10,036,682
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 81,676 182,633 15,020
10 ธัญพืช 100,001 193,838 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 144,880 289,135 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 1,374 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,120 48,452 51,640,179
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,991,708 1,363,340 10,725,359
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 24,535,598 11,475,030 15,263,514
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,816,848 1,794,061 805,369
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 36,087 245,357 42,119
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 465,199 605,247 2,056,789
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,063,868 32,720,285 18,291,125
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 6,065,130 52,351,065 87,286,398
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,383,446 454 1,950,433
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,896,458 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 46,824,293,413 58,997,179,560 33,491,145,675
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 20,259 782,944
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 202,711 84,478 2,258
31 ปุ๋ย 0 518,728,241 397,370,824
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 5,567,701 8,888,858 10,016,159
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,041,918 216,560 552,460
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 8,863,308 502,221 4,208,241
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 2,714 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,839,639 15,131,826 22,175,233
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 193,779,654 252,074,644 199,211,009
40 ยางและของทำด้วยยาง 9,347,422 9,424,424 1,974,749
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,067 876 35,459
42 เครื่องหนัง 164,568 238,474 44,577
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 10,000 17,064 227
47 เยื่อไม้ 7,709,644 7,389,095 2,497,054
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,357,686 1,371,013 1,379,074
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 488,679 627,307 460,877
50 ไหม 592 3,479 2,914
52 ฝ้าย 1,543 3,050 7,429
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 4,280 2,845 1,071,740
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 296 0 5,520
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 37,820 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 41,189 89,583 147,032
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 59,941 1,033,240 451,448
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 101,039 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 949 133,523
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 95,938 24,173 127,223
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 115,518 227,217 123,288
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,268,826 3,607,522 3,074,644
64 รองเท้า 165,764 144,061 94,283
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,437 1,328 516
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 1,000 0 1,100
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 12,429,844 14,902 1,498,065
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 7,348,090 489,157 813,197
70 แก้วและเครื่องแก้ว 12,317,657 2,935,240 1,622,993
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 513,960,890 1,061,377,169 1,233,929,564
72 เหล็กและเหล็กกล้า 150,269,034 162,537,036 84,534,305
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 12,494,102 6,758,134 115,321,278
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 39,346 20,063
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 0 2,003,095
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 726,125,098 765,601,802 846,538,649
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 51,631,974 72,788,324 65,473,996
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 6,500,483 5,076,468 4,143,933
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 267,694 318,304 227,518
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 20,092,605 27,682,437 46,040,671
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 13,726,332 13,409,445 13,765,477
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 22,586,218 3,230,454 15,041,720
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 205,758 1,160,932 12,740,700
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 4,164,648 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 837,821 5,665,110 272,670
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 84,063 243,215 35,443
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 8,720 28,000 18,000
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 4,080,353 37,852 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,402,580 3,149,102 868,757
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 5,823,557 151,233 51,110
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 19,007 11,695 12,894
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 7,000 0 102,341
รวม 48,683,235,423 62,051,171,179 36,781,597,142
หน่วย : บาท