การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.7
35
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เม.ย. ปี 67

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน มกราคม 2567

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ม.ค. 2567
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 198,344,511,199
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 149,625,690,490
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 98,553,154,179
4 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 58,168,418,526
5 72 เหล็กและเหล็กกล้า 32,028,622,698
6 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 31,911,803,324
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 30,538,914,647
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 27,717,192,902
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 18,154,391,214
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 15,161,285,135
11 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 15,055,493,752
12 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 14,369,922,528
13 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 13,274,182,847
14 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 10,691,402,928
15 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 9,641,128,747
รวม 15 หมวดสินค้า 723,236,115,116
รวม 99 หมวดสินค้า 890,687,353,068