มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อุซเบกิสถาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 14,125,050
31 ปุ๋ย 8,814,104 16,104,544 0
42 เครื่องหนัง 1,336 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 4,527 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 246 379 378
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 28,544 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 20,894 49,412 0
64 รองเท้า 2,310 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 9,706 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,678,838 0 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 1,596,998 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,194,949 0 2,238,210
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,893 0 563
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 4,426 0 0
รวม 12,760,246 17,755,860 16,364,201
หน่วย : บาท