มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซานมารีโน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 38,777 9,036 1,889
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 41 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 144,907 141,631 147,426
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 51,909 28,026 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 3,972 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 16,026 7,940 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 143,122 395,539 0
รวม 394,741 586,185 149,315
หน่วย : บาท