มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซอร์เบีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 0 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 341,782 0 555,907
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 367
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 6,670 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 644 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 38,982 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,082,502 2,473,335 3,450,632
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 77,090 2,747,253
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,079 0 0
31 ปุ๋ย 3,077 0 1,916,314
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 1,657 4,393,488
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 347,185 135,807
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 25,106 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 390,834 99,000 210,621
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,519,092 2,560,864 731,569
42 เครื่องหนัง 0 0 3,667
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 48,647 20,453 117,831
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 34,465 1,132,384 28,843
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,229 14,085 2,782
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 6,209 6,183
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 25,267 33,686 4,131
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 676,116 1,252,182 290,263
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,257,149 309,183 113,166
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 13,418 0 1,301
64 รองเท้า 151,303 3,369 22,279
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 50,533 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 1,821
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,649,469 578,309 529,641
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 531,791 364,368 460,875
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 152,144 373,859 65,877
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 508,834 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 66,501 97,471
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 52,090 120,962 82,210
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 13,698 71,542 55,098
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 17,051 22,956 55,119
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 8,549,633 4,038,553 3,566,308
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,804,933 1,937,482 2,017,744
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,409,443 1,823,826 1,237,003
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,088,400 3,458,046 4,532,150
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 1,172
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 836,867 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,314,023 1,896,514 3,030,610
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 767,147 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 110,356 0 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 98,585 0 0
รวม 27,507,601 23,154,358 30,465,503
หน่วย : บาท