มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กาตาร์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 1,820
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 9,714,638,779 8,038,005,424 8,941,671,522
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 42,123,194 0 26,901,748
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 139,364,276 231,853,225 314,901,443
31 ปุ๋ย 373,360,585 590,450,596 657,905,692
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 7,960 0 4,838
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 680,821
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 94,309,548 72,850,294 114,109,452
40 ยางและของทำด้วยยาง 437,654 54,188 1,637,506
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 88 0 87
42 เครื่องหนัง 0 12,487 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 12,486 8,042 13,402
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 49,205 28,411 118,444
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 296 295
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 442 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 394 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 2,544 1,191
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,616 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,667 9,801 12,393
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 204,234 361,587 138,017
64 รองเท้า 0 15,609 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 8,400 47,500 59,078
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 59,173 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 69,194 646,068 17,937
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 45,963
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 894,623 8,145 4,000
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 306,768,028 352,591,497 381,609,827
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,306,076 2,065,002 2,121,913
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 333 4,000 11,963
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 500 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 11,261 270,578 265,571
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 167,470 116,611 28,295
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 32,221 1,045,449 35,953
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 7,760 10,406 1,362
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 2,500 7,500 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 7,500 48,500 87,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 6,000 6,500 4,000
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 364
รวม 10,673,810,100 9,290,580,327 10,442,391,897
หน่วย : บาท