มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โอมาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 181,026,418 65,818,114 59,302,134
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 938 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 185,175 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 938 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 581
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,742,323 1,121,383,488 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 586,372,030 528,373,958 150,221,654
31 ปุ๋ย 0 424,013,821 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 40,186 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 15,754 0 49,651
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 74,222,403 95,140,332 53,729,772
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 33,400
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 133,910 33,295
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 15,418 25,189 83,202
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 958 285
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 784 3,000
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 6,833 83,682 32,998
64 รองเท้า 4,870 1,719 2,252
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 8,874
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,107 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 6,404 23,499
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 392 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 13,047 0 31,313
72 เหล็กและเหล็กกล้า 840,974,997 994,481,549 651,616,924
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 2,000 961,166
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 40,440,442 190,420 103,165
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 1,959 5,749
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 2,926 5,000
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 4,702 11,413
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 21,502 12,332 13,749
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 5,877 18,890
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 8,500 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 55,385 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 7,836 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 24,914 54,998
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 8,459 18,499
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 784 575
รวม 1,725,956,591 3,229,920,184 916,366,038
หน่วย : บาท