มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาเก๊า

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 7,000
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 101 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,295,166 1,093,352 2,115,842
40 ยางและของทำด้วยยาง 471,500 291,592 248,860
42 เครื่องหนัง 0 0 22,985
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 2,042 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 7,101 8,598 12,049
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,949 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 25,181 207,820 160,057
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,349 0 36,355
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 4,653 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 9,438 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 11,541,370 10,606,770 12,053,816
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 73,779 36,157 35,225
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 307,054 515,035 793,192
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 753,431 363,708 158,608
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 1,847 42,204
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 10,212 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,758 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 33,010 25,370 18,930
รวม 17,529,860 13,166,483 15,705,123
หน่วย : บาท