มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จอร์แดน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 4,116 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 416,185 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 33,298 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 8,340,706 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 15,803,201 14,440,390 8,091,456
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 7,020
31 ปุ๋ย 197,862,999 41,447,977 88,525,857
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 25,229 13,467 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 1,372
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 911,522 390,188 1,132,900
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,063 2,149 28,784
42 เครื่องหนัง 0 102 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 41,012 3,657 2,999
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 58,303 25,141 6,190
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 201 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 10,647 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 84
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 201 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 640 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,897,178 19,717,413 10,610,070
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 728,044 4,785,837 2,496,776
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 380,604 394,706 2,287,026
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 706 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 35,254 9,883 14,380
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 243,764 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 5,332 29,356 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 12,081 0 48,533
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 7,464 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 640,343 141,527
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,116 234 113,865
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 264,709 11,415 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 201 539
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 73,572 0 7,111
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 67,412 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 48,706 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 2,294 4,814
รวม 222,528,562 90,667,456 113,521,303
หน่วย : บาท