มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กานา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 3,733,740
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 17,039 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 5,124,281 8,281,005 15,439,851
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,832 95,338 184,554
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 1,734,498 1,327,330
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 10,110 3,013 1,527
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 997
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,889 20,411 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,904 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 8,500 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 16,500 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,500 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 4,218
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 503 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,605,855 2,605,610 1,291,933
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 80,305 2,230,830 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,000 13,947 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 13,000 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,500 0 0
รวม 7,878,176 15,007,194 21,984,150
หน่วย : บาท