มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เยอรมนี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 40,761 1,265,895 1,564,062
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 29,445 0 6,916,686
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 77,628,143 48,011,759 119,875,174
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 2,843,946 0 3,210,984
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 263,194 29,301 20,706
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 59,828,132 646,688 547,937
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 1,820 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 190,672 324,589 526,416
10 ธัญพืช 23,482 0 114,853
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 89,597,730 92,905,711 72,714,227
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,958,044 17,008,147 45,913,542
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 7,006,896 772,213 15,398,387
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 3,238 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 11,091,389 3,968,113 14,019,204
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 219,904 0 261,277
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 33,860,626 31,466,133 50,727,121
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 39,577,451 14,158,400 42,382,104
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 26,976,398 13,790,812 29,772,140
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 10,000,619 1,207,554 19,342,431
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 36,493,810 51,218,507 76,761,647
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 11,468,271 5,642,743 24,911,344
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 175,233,762 156,786,589 185,228,940
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 3,064,016 1,733,274 1,821,839
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 8,783,969 4,571,732 6,608,857
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 104,985,148 16,203
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 76,482,540 76,515,174 79,003,836
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 154,156,756 402,556,827 326,423,035
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 273,780,987 222,216,082 309,837,091
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,413,645,407 1,179,361,048 1,569,726,717
31 ปุ๋ย 51,026,207 29,726,905 63,825,833
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 218,016,531 178,203,770 232,365,489
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 54,326,487 31,899,138 66,587,069
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 127,360,721 144,216,025 167,547,699
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 37,017,125 55,442,981 101,496,272
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 13,834,411 13,443,112 2,937,146
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 2,981,069 7,782,820 7,021,441
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 716,883,633 608,217,959 575,378,327
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 754,134,957 750,328,894 795,116,213
40 ยางและของทำด้วยยาง 240,725,706 256,344,651 255,006,565
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 11,984,384 14,103,085 19,509,598
42 เครื่องหนัง 12,338,976 22,212,834 16,568,162
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 31,097,445 14,497,053 34,998,169
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 12,196 3,160 38,207
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 5,411 0
47 เยื่อไม้ 13,004,610 12,148,203 21,231,510
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 148,531,832 305,052,214 102,098,032
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 15,298,441 13,611,653 11,034,265
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 164,802 43,489 0
52 ฝ้าย 587,826 56,854 261,379
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 247,774
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 10,475,713 2,659,879 18,863,402
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 66,911,646 50,584,250 32,290,023
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 8,990,174 7,174,173 10,558,020
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 4,028,093 3,828,313 7,268,973
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 6,295,490 5,885,127 4,372,637
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 38,076,517 27,518,334 56,077,849
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 551,008 2,880,511 3,093,896
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,188,481 1,557,590 4,578,480
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,362,185 1,811,724 1,463,553
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 6,186,729 4,802,704 4,130,741
64 รองเท้า 7,326,102 17,864,851 14,504,877
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 699,808 161,797 719,417
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 108,583 59,468 53,063
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 15,936 207,665 687,581
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 21,113,161 30,591,786 27,893,575
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 11,847,535 21,728,502 28,393,830
70 แก้วและเครื่องแก้ว 49,340,163 41,756,811 56,089,418
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 576,177,763 783,006,084 257,331,411
72 เหล็กและเหล็กกล้า 103,886,902 161,154,182 176,722,659
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 502,378,003 641,011,375 545,241,086
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 26,051,812 42,954,625 46,578,220
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 18,958,819 24,529,106 44,107,957
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 106,757,553 128,998,441 128,132,671
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 863,993 0 231,586
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 2,143,857 7,281,468 2,563,596
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 122,148 484,773 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 22,838,311 29,808,820 16,581,892
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 167,269,662 124,171,364 146,476,766
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 55,530,840 60,591,143 80,333,887
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,122,725,159 3,231,272,536 3,780,178,292
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,352,728,748 3,104,609,576 3,840,526,370
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 11,206,393 6,934,720 22,684,997
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,615,606,188 2,687,873,621 2,576,010,548
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 38,838,910 35,019,693 32,146,476
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 609,812 2,039,871
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,150,989,493 1,209,277,444 1,211,299,469
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 22,935,835 8,451,431 18,459,571
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 4,117,961 3,232,030 4,732,891
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,722,639 1,392,697 3,291,813
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 69,270,276 57,006,361 120,597,485
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 13,136,249 8,789,934 2,922,563
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 38,561,424 23,001,192 20,590,140
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 716,605 178,323 12,904
รวม 16,225,629,814 17,491,198,706 18,827,750,366
หน่วย : บาท