มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บังกลาเทศ

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 17,378,328 16,669,066 6,346,804
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 609,287 0 173,991
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 6,541,762 6,889,176 4,045,204
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,146,003 1,286,715 229,377
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 737,924 1,368,165 949,558
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 28,980,717 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 659,428 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 170,434,572 71 1
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 834,115 120,878
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 349 142 48,916
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 2,720
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 106 0 114
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,022,189 348,193 630,697
40 ยางและของทำด้วยยาง 700,876 1,501,224 2,293,246
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 48,050 1,071,037
42 เครื่องหนัง 7,906,082 802,274 4,156,679
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 46,202 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 455 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 58,354 124,128 91,503
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 73,982 25,210 22,100
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 44,664 11,823 8,190
52 ฝ้าย 281 654 16,411
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 1,441,400 2,764,927 2,198,662
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,475 8,737 5,463
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 151 925 450
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 54,843 8,477
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 136,288 93,172 183,828
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,423 257 846
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 350 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,736 194 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 81,187,803 75,618,674 89,623,455
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 54,950,396 67,868,667 87,005,952
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 8,353,683 7,927,755 7,637,533
64 รองเท้า 3,067,486 491,857 3,322,177
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 354,335 665,908 353,836
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 1,980
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 198,587 50,258 418
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 127 174
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 627,930 579,020 190,419
70 แก้วและเครื่องแก้ว 19,676 7,649 21,909
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 148,759 288,321 165,650
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 98,516 82,799
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 136,084 444,516 158,980
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 7,537,544 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 12,242,864 12,202,774 7,471,110
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,594 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 140
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 301,334 384,162 489,234
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 42,693 593,211 24,113
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,300 40,433 3,348
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,175,611 6,635,592 6,376,146
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 117,020 5,979 11,333
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 2,500 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 133,643 512,437 304,949
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,634 149,260 111,889
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,338 80,938 88
รวม 377,015,132 243,997,181 225,962,784
หน่วย : บาท